Què aporta Prezi a la teva presentació?

Fins fa poc, us hauria dit que era una fanàtica del PowerPoint. De fet, totes les meves presentacions han anat acompanyades d'aquest programa. Si mai m'havia aventurat a crear un Prezi, havia desistit marejada. Prezi ha estat la meva assignatura pendent. Fins que em van encarregar que preparés una sessió sobre com utilitzar Prezi a [...]