Els organismes públics i les empreses reben cada dia tota mena de reclamacions i queixes de persones descontentes amb el servei o producte. Si les respostes són massa vagues i poc convincents, l’empresa perd l’oportunitat de recuperar la confiança del client.

L’objectiu d’aquesta formació és conscienciar els professionals del poder multiplicador de les cartes de resposta a queixes i reclamacions i proporcionar pautes per elaborar respostes personalitzades i orientades a guanyar la confiança del client.

Modalitats

SEMINARI

  • Seminari in company de 7 hores

CURS

  • Curs in company de 12 hores

CURS ON-LINE

  • Curs on-line d’un mes de durada