Fins fa poc, us hauria dit que era una fanàtica del PowerPoint. De fet, totes les meves presentacions han anat acompanyades d’aquest programa. Si mai m’havia aventurat a crear un Prezi, havia desistit marejada.

Prezi ha estat la meva assignatura pendent. Fins que em van encarregar que preparés una sessió sobre com utilitzar Prezi a l’hora de parlar en públic. Havia arribat l’hora que Prezi i jo treballéssim plegats.

Com deia Roland Barthes, “ensenyar és la millor manera d’aprendre”. I no em va tocar més remei que predicar amb l’exemple: tenia una setmana de coll per dissenyar un Prezi que prediqués amb l’exemple i acompanyés la meva exposició a un grup de professors universitaris.

Després de l’experiència, PowerPoint em sembla tan avorrit com una carretera sense paisatges ni racons. Sí, la línia recta és el camí més ràpid per arribar a un punt, però també el més avorrit. Prezi, en canvi, permet crear connexions insospitades entre les idees gràcies a una riquesa expressiva molt superior a la del lineal PowerPoint.