Comunicació Escrita in Company proporciona formació i assessorament en escriptura professional per resoldre amb eficàcia tot tipus de situacions comunicacionals:

  • redactar missatges de correu electrònic eficaços, que transmetin professionalitat i potenciïn la imatge corporativa de l’empresa.
  • elaborar informes útils en la dimensió organitzativa, executius, i que contribueixin a la presa de decisions.
  • respondre a les queixes dels client de manera assertiva i oportuna.
  • dur a terme presentacions convincents i atractives amb el suport PowerPoint.
  • elaborar manuals d’estil corporatius.

Si vostè té interès a millorar la qualitat dels textos de la seva empresa, posi’s en contacte amb Comunicació Escrita in Company.

Podem ajudar-lo a aconseguir que la comunicació escrita es converteixi en una eina que rendibilitzi la gestió, potenciï la seva imatge i fidelitzi clients.
slider_pres_4
slider_pres_1
slider_pres_3
slider_pres_2