Els informes són documents essencials en el funcionament d’una organització perquè n’orienten la presa de decisions. Es tracta de textos estereotipats, és a dir, amb una estructura definida i consolidada, que presenten i analitzen dades per tal de proposar solucions. Si estan ben plantejats, juguen un paper fonamental en la gestió de l’empresa.

Aquesta formació es proposa dotar els participants d’estratègies per dissenyar i redactar amb claredat, concisió i eficàcia tot tipus d’informes.

Modalitats

SEMINARI

  • Seminari in company de 7 hores

CURS

  • Curs in company de 12 hores

CURS ON-LINE

  • Curs on-line d’un mes de durada