La major part de la comunicació de l’empresa amb els seus públics interns i externs es canalitza a través de l’email. Gràcies a aquesta eina duem a terme tot tipus de tasques: comercials, de gestió, d’organització i de relació. Els missatges que enviem actuen de forma determinant en les relacions amb els destinataris: incideixen en la seva satisfacció amb el servei i creen imatges i percepcions que influiran en els seus comportaments cap a l’organització.

L’objectiu d’aquesta formació és oferir als professionals eines útils per assegurar la qualitat dels seus emails i una metodologia que els permeti redactar en un estil unitari en concordança amb la cultura i els valors de l’empresa.

Modalitats

SEMINARI

  • Seminari in company de 7 hores

CURS

  • Curs in company de 12 hores

CURS ON-LINE

  • Curs on-line d’un mes de durada