Comunicació Escrita in Company confeccionem publicacions d’ús intern per tal d’homogeneïtzar la comunicació escrita de l’organització i crear un estil propi de referència.

Permet augmentar la qualitat dels textos i facilita la feina dels empleats.