Encara és freqüent observar en moltes empreses la pràctica d’un cert obscurantisme comunicatiu, que es concreta en l’ús de fraseologia obsoleta, formulismes antiquats i formats poc adaptats a les noves necessitats de la Societat de la Informació.

“L’objectiu del curs és establir pautes d’eficàcia comunicativa que permetin als professionals elaborar tot tipus de documents, tant de comunicació interna (missatges de correu electrònic, actes de reunions, comunicats, memoràndums, informes, etc.) com externa (ofertes, notes de premsa, cartes de reclamació, etc.).”

Modalitats

SEMINARI

  • Seminari in company de 7 hores

CURS

  • Curs in company de 12 hores

CURS ON-LINE

  • Curs on line d’un mes de durada